top of page

Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Wójs-Kamińska

Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Wójs - Kamińska. Moim głównym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu zadowolenia klienta. Cieszymy się, że zainteresowałeś się naszą firmą — odwiedź naszą stronę, aby dowiedzieć się, o nas więcej.

Badania prawne i pisanie
Home: Witaj

Info

Dominika.jpg

Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Wójs - Kamińska stawia sobie za priorytet zadowolenie klienta. I ten właśnie wysoki standard obsługi klienta stał się bodźcem do rozwoju naszej firmy. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat oferowanych usług, zapraszamy do kontaktu.


Radca Prawny Dominika Wójs-Kamińska

    Jestem absolwentką prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

    Aplikację radcowską ukończyłam przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, a obecnie należę do samorządu radców prawnych tej Izby.

    Pracuję w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nowym Sączu, gdzie zajmuję się kompleksową obsługą prawną urzędu, a także prowadzę sprawy kadrowe żołnierzy zawodowych oraz pracowników służby cywilnej. 

 Współpracuję z Kancelarią Adwokacką w Warszawie prowadzoną przez adwokata Grzegorza Tworzewskiego oraz 

z Biurem Rachunkowym ABT Green

Office Agnieszka Brdej

Radca Prawny Magdalena Wąsik-Kwarcińska

    Tytuł zawodowy radcy prawnego i uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskałam w wyniku wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców  Prawnych w Krakowie.

    W 2012 r. ukończyłam na Uniwersytecie Ekonomicznym  studia podyplomowe Prawo Zamówień Publicznych. Dotychczasowe ponad ośmioletnie doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w kancelarii prawnej oraz jednostce samorządu terytorialnego.

    Posiadam wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz komunalnych osób prawnych.


  Specjalizuję się w prawie administracyjnym, w tym w prawie zamówień publicznych, prawie handlowym oraz gospodarczym w szczególności z zakresu prawa budowlanego oraz procesu inwestycyjnego.

Home: Info

Specjalizacja

Specjalizujemy się w obszarach:

-           postępowania administracyjnego

-           prawa zamówień publicznych 

-           prawa samorządowego, w tym obsługi jednostek samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i jednostek 

            organizacyjnych 

-           prawa oświatowego i Karta Nauczyciela

-           prawa pracy, w tym w zakresie pragmatyk służbowych dotyczących  żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, 

            pracników administracji rządowej i samorządowej

-           ubezpieczeń społecznych - w szczególności dotyczących świadczeń chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych oraz ustalania

            prawa do emerytury , renty z tytułu niezdolności do pracy oraz w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności

-           prawa ochrony konkurencji i konsumentów

Oferujemy także pomoc prawną i zastępstwo procesowe w:

-           sprawach ze stosunków cywilnych,

-           sprawach spadkowych,

-           sprawach małżeńskich i rodzinnych,

-           sprawach gospodarczych

-           sprawach związanych z prawem spółdzielczym i lokalowym

-           sprawach administracyjnych 

-           sprawach przed Krajowa Izbą Odwoławczą 

Ponadto, oferujemy sporządzanie:

-           opinii prawnych

-           pism przygotowawczych i procesowych do sądów powszechnych i administracyjnych

-           pism urzędowych do organów administracji publicznej (np. odwołań od decyzji administracyjnych) oraz innych 

            organizacji, instytucji i podmiotów

-           ugód

-           umów cywilnoprawnych

-           umów spółek prawa handlowego i prawa cywilnego

-           regulaminów i statutów

Home: Usługi

Kontakt

516-518-113 radca prawny Dominika Wójs - Kamińska

600-035-694 radca prawny Magdalena Wąsik-Kwarcińska


Godziny:

niedziela                Zamknięte

poniedziałek        16:00–20:00

wtorek                    16:00–20:00

środa                       16:00–20:00

czwartek                16:00–20:00

piątek                      16:00–20:00

sobota                     Zamknięte

33-300 Nowy Sącz, Radziecka 13

516-518-113

Dziękujemy za przesłanie!

Home: Kontakt
bottom of page